JE VÁŠ DOMÁCÍ MAZLÍČEK NEMOCNÝ?

ZAVOLEJTE NÁM:

603 541 613

MATURITNÍ

OKRUHY

Chirurgické nástroje

Technika šití

Rentgenologie

Akutní pacienti

Kastrace

Anesteziologie

Chirurgické nástroje

Požadavky:

 • musí se dát sterilizovat
 • vyrobeny z kvalitní oceli
 • snadná čistitelnost / co nejméně záhybů,hladký povrch /
 • musí přesně plnit svou funkci

Operační nástroje

 • základní
 • speciální

 

1. Základní chirurgické nástroje

chirurgické nože

 • skalpely- bříškatý, hrotnatý,tenotom, knoflíčkový
 • smyčkový nůž
 • kopytní nůž
 • kastrační nůž

 

ostré lžíce / kyrety

 

chirurgické pinzety:

 • anatomická
 • chirurgická

 

chirurgické nůžky:

 • rovné
 • zahnuté
 • tvarované
 • ostré/hrotnaté
 • tupé
 • hrotnato-tupé
 • knoflíčkové
 • speciální – střevní, oční, obvazové, stehové, ...

 

pátradla / sondičky:

 • tyčinkovité
 • žlábkovité

 

chirurgické háčky a háky:

 • tupé
 • ostré

 

chirurgické kleště:

 • pean – má vroubky / jako anatomická pinzeta / + zámek, rovný, zahnutý
 • kocher – žlábek a zub / jako chirurgická pinzeta / + zámek
 • moskytopean – viz pean , je menší než 12 cm
 • backhaus – má zámek, slouží k uchycení roušky
 • tampónové kleště - se zámkem, bez zámku
 • svorka Mikulicz – viz kocher, ale je zahnutá, vroubky jen do poloviny pracovní plochy
 • vrubovací kleště – vrubování prasat
 • střevní kleště – dlouhé pružné čelisti, zámek
 • ušní kleště

 

jehelce:

 • Ermhold
 • Mathie – může mít i nůžky
 • Hagar-Olsen - může mít i nůžky

 

rozvěrače/dilatátory rány:

 • Weitlenerův rozvěrač - ostrý, tupý

 

chirurgické jehly:

 • šicí, punkční – jugulární j., trokar, jehla s olivkou, mléčná kovová kanyla

 

2. Chirurgické nástroje speciální

Osteosyntetické kostní kleště:

 • dle LISTONA – různé velikosti a tvary, ostré čelisti – jako štípačky
 • dle LUERA – různé velikosti, čelisti – ostré žlábky
 • osteosyntetické manipulační kleště – bývají v páru, mají zámek / kostní vrtáky,frézy,šrouby,ploténky, cerkláže,dráty,hřeby /

 

Kastrační emaskulátor:

 • kastrace samců, Hausmanův – malý
 • Vebocyho - velký

 

efeminátor:

 • kastrace samic

 

kleště Burdizz:

 • nekrvavé kastrace býků

 

drtící provazcové kleště dle Sanda:

 • krvavé kastrace hřebců

 

Ostatní spekula:

 • poševní – na malá zv., na velká zv.
 • ušní / nosní

 

porodnické kleště dle Phaltona:

 • na malá zv.

 

oční háčky:

 • ostré
 • tupé

 

podvlékací jehla dle Deshampa:

 • rovná – při ortopedických operacích
 • tvarovaná- kastrace samic, - levá, pravá - ostrá, tupá

 

Gerlachova jehla

 

Flessova jehla + Flessova svorka:

 • na uzavření stydké štěrbiny při výhřezech pochvy nebo dělohy u velkých zv.

 

porodnický prstní nůž

 

Technika šití

ŠITÍ /sutura/ význam :

 • přiblížení a spojení okrajů rány tak, aby došlo k jejich zhojení
 • uzavření perforovaných tělních dutin a zamezení výhřezu orgánů
 • zúžení přirozených tělních otvorů jako zábrana výhřezu
 • přerušení krvácení při porušení větších cév

 

šicí nástroje:

 • 1. Chirurgické jehly – různé velikost
 • dle tvaru – zakřivené, polozakřivené
 • dle průřezu
 • atraumatické / okrouhlý průřez /- k šití žaludku, střev, šlach, svalů
 • traumatické /trojúhelníkovitý průřez, ostré / - k šití kůže, podkoží
 • dle typu ouška – s jednoduchým nebo patentním / lepší navlékání /
 • velikost jehly volíme dle typu šicího materiálu, jeho síly a druhu operované tkáně
 • 2. Jehelce – umožňují pevné uchopení a fixaci jehly a přesné směřování sutury, používáme většinou jehelce s patentním uzávěrem a pérkem /autofix/
 • 3. chirurgické pinzety – k uchopení okrajů operační rány, tam, kde nechceme tkáň poranit použijeme anatomickou

 

šicí materiál:

 • 1. resorbovatelný / vstřebatelný / - CATGUT – připravuje se z tenkých střev malých přežvýkavců, SERAFIT, VICRYL, PDS, ChIRLAC…, fixuje okraje rány po dobu potřebnou ke zhojení a poté se vstřebá, používá se k šití vnitřních orgánů, pobřišnice, svaloviny, podkoží
 • 2. neresorbovatelný / nevstřebatelný / - SILON /polyamidové vlákno/, HEDVÁBÍ /menší pevnost, lepší snášenlivost, NEREZOVÉ DRÁTY, KOVOVÉ SVORKY.., používá se k šití kůže / s vyjímáním stehů za 10-14 dní dle velikosti rány / nebo vnitřních orgánů / vazivově se opouzdří, tam, kde chceme dosáhnout dlouhodobé fixace, např. žaludek při torzi /

 

požadavky na šicí materiál:

 • sterilita
 • tkáňová snášenlivost
 • dobrá vstřebatelnost
 • pevnost při zachování elasticity

 

balení šicího materiálu:

 • ve skleněných lahvích s propichovacím víčkem
 • v plastikových lahvičkách
 • v sáčcích a plastikových pouzdrech / k jednorázovému použití, někdy i s jehlou /

 

Všeobecné zásady šití:

 • jehlu vést kolmo přes tkáň / nejmenší odpor /
 • šetřit tkáň
 • místa vpichu stejně daleko od okrajů rány i od sebe
 • steh příliš neutahovat, aby nezpůsobil odkrvení nebo prořežání tkáně, ani nenechat příliš volný, aby nepovolil
 • steh zakládat kolmo na okraj rány
 • nenechat volné dutiny, kde se zadržuje ranný sekret
 • nešít při hnisavých, hnilobných a nekrotických procesech
 • přísně dodržovat pravidla asepse a antisepse při šití / hygiena a sterilita /
 • nerovné nebo nekrotické okraje rány zarovnat skalpelem nebo nůžkami

 

Typy stehů:

Steh musí vytvářet ranový hřeben přiložením tkání stejného typu na sebe / podkoží na podkoží, u vnitřních orgánů seróza na serózu / jako předpoklad zhojení tkání.

 • uzlíčkový –samostatně zauzlený každý steh
 • U-steh – vytváří ranový hřeben, začneme jako uzlíčkový, ale vracíme se zpátky z druhé strany vedle místa prvního vpichu a uzlujeme po straně
 • horizontální
 • vertikální
 • pokračovací – k rychlému sešití vnitřních vrstev / pobřišnice, svalovina, podkoží /, méně spolehlivý, nepoužívá se na kůži !
 • matracový / pokračovací U-steh / - vydrží větší tah
 • cirkulární – k dočasnému uzavření přirozených tělních otvorů, dole ukončen mašličkou a lze jej podle potřeby uvolnit / výhřez konečníku /
 • odlehčovací – podkládáme gumovými trubičkami nebo válečky z buničité vaty, mezi ně klademe stehy uzlíčkové / v místě většího tahu /
 • křížový – vracíme se křížem přes ránu zpět
 • lembert - u drůbeže se k sutuře kůže používají Michelovy svorky

 

Způsoby šití jednotlivých tkání:

 • 1. sutura kůže
 • sešíváme okraje rány rovnoměrně k sobě – podkoží na podkoží
 • používáme traumatické jehly dle síly kůže
 • okraj rány zvedneme chirurgickou pinzetou proti jehle a pronikneme všemi vrstvami kůže a na opačné straně stejně směrem ven
 • každý steh uzlíme zvlášť tak, aby okraje k sobě pevně přilehly a vytvořily ranový hřeben
 • snažíme se, aby uzlíky byly po straně ranového hřebene
 • po zauzlení kryjeme povrch rány plastickým obvazem / Acutol, Aluminium, Novikov aj. /
 • chránit též obvazem, průbanem / elastická punčocha k fixaci obvazu / - zajištění proti vykousání stehů
 • při potřebě zvýšené pevnosti šijeme kůži U-stehem, matracovým nebo odlehčovacím stehem
 • stehy odstraňujeme za 8 – 10 dní, kontrolujeme vytvoření jizvy
 • jako šicí materiál používáme hedvábí nebo silon
 • 2. sutura svaloviny, podkoží, pobřišnice
 • pokračovacím nebo uzlíčkovým stehem, vstřebatelným materiálem, při větším tahu silonem
 • 3. sutura střev, žaludku, dělohy a dalších vnitřních dutých orgánů
 • atraumatickými jehlami,vstřebatelným materiálem ve 2 – 3 etážích – seróza musí přiléhat na serózu
 • a/ dle Lemberta / nejpoužívanější / - jehla pronoká přes serózu a svalovou vrstvu dále od okraje rány a vyúsťuje asi 5 mm od něj serózou ven. Na druhé straně provedeme vpich opačným postupem a zauzlujeme nebo steh prodloužíme na způsob pokračovacího stehu.
 • b/ dle Czernyho – 5-7 mm od okraje přes svalovou vrstvu
 • c/ dle Amana – steh vedeme paralelně s ranou a navracíme se vždy na protější stranu zpět křížem na úroveň původního vpichu. Nad ním šijeme 2. etáž dle Lemberta

 

Uzlování: způsob zakončení stehu

 • účelem je zajistit pevnost po dobu hojení rány
 • uzlujeme rukou nebo přes jehelec
 • provedeme minimálně 2, někdy i více uzlů nad sebou

 

typy uzlů:

 • jednoduchý – ne příliš pevný, 1x přetočené vlákno
 • ambulantní / námořnický / - dva jednoduché uzly nad sebou, druhý směřuje opačně
 • pravý chirurgický – první uzel 2x přetočíme a druhý jako při ambulantním
 • babský / ženský / - dva jednotlivé uzly nad sebou stejným směrem – nedostatečně pevný
 • kastrační / lodní / - pro šití semenného provazce

 

uzlování rukou – obě vlákna napneme přes malík do dlaně a zachytíme mezi palec a ukazovák, jedno vlákno podvlékneme prostředníkem tou rukou, na kterou stranu uzlujeme

 

uzlování přes jehelec – utvoříme dvojitou otáčku delším koncem vlákna přes čelist jehelce, zachytíme kratší konec čelistmi a provlékneme vzniklým okem, stejně pokračujeme na druhou stranu

 

navlékání : jehlu zafixujeme mezi čelisti jehelce asi v jedné třetině její délky a jehelec uchopíme do pravé ruky. Vlákno vedeme přes jeho čelist na druhou stranu k oušku jehly, opřeme jehelec a napneme vlákno o bříško palce levé ruky. Zaklapneme je do zámku ouška jehly a odstřihneme vlákno potřebné délky. Při navlékání je třeba povytáhnout a odstřihnout asi 5 cm nesterilního vlákna. Jeden konec navléknutého vlákna necháme kratší asi o polovinu a delší konec přidržujeme při šití k rukojeti jehelce.

 

Druhy chirurgických uzlů:

 • 1. ambulantní
 • 2. pravý chirurgický
 • 3. babský

 

Náležitosti pro DKK

 • vždy RTG film 30 x 40 cm
 • vždy s rastrem
 • zvíře musí být vždy plně sedované, aby se uvolnilo svalstvo
 • uloží se do speciální "kolébky"
 • stehenní kosti rovnoběžně, čéšky ve středu
 • otvory v pánvi stejně velké, stejná tloušťka pánevních kostí
 • na kazetu označit olověnýmy písmeny
 • zkratku plemene /např. DOBR, BSP../
 • tetovací číslo
 • pravou končetinu DX
 • položit k pravé stehenní kosti na kazetu


Po vyvolání snímek označit vpravo nahoře :

 • 1. datum RTG
 • 2. datum narození zvířete
 • 3. pohlaví, jméno
 • 4. chovná stanice
 • 5. adresa majitele
 • 6. razítko veterináře


vypsat protokol "Potvrzení o RTG vyšetření na DKK" ve čtyřech kopiích a zaslat posuzovateli DKK příslušného plemene

 

RENTGENOLOGIE

Zdrojem RTG záření je RTG LAMPA, která se skládá ze spirálovité katody a kovové plochy – anody.

 

 • anoda i katoda jsou z wolfranu / má vysoký bod tání /
 • účinkem el. Proudu se rozžhaví spirálovitá katoda /1000-2300 stupňů/, která uvolňuje elektrony. Ty proudí směrem k anodě
 • Elektrony na anodu dopadají velkou rychlostí, zde se prudce zbrzdí a jejich kinetická /pohybová / energie se přemění z 99 % na teplo, a jen několik promile ze zbylého 1% se přemění na na RTG záření
 • Plocha na anodě, na kterou dopadají elektrony a na které vzniká RTG záření se nazývá ohnisko
 • Čím menší je ohnisko, tím lépe „kreslí“ , tím jsou ostřejší RTG snímky. Na anodě vzniká vysoká teplota,proto je třeba chlazení
 • Rentgenka je uložena v krytu – olejová lázeň – chlazení
 • Potřebné záření je propouštěno okénkem v krytu rentgenky
 • V okénku je primární clona – vymezuje plochu expozice – přesné vyclonění primárního svazku záření
 • Sekundární clona – LYSHOLMOVA –„rastr“– používáme při rentgenování objektů o tloušťce víc jak 10 cm. V sekundární cloně jsou od středu šikmo uloženy olověné lamely, počet těchto lamel je odvislý od ohniskové vzdálenosti / např. u rastru pro ohniskovou vzdálenost 100cm, je jich 36 na 1cm délky /


Význam s.c. :

 

 • 1. zlomí – zkolmí kuželovitě se šířící paprsek primárního RTG záření tak, aby dopadl na RTG kazetu s filmem kolmo
 • 2. zamezí zpětnému prostoupení sekundárního RTG záření, které vzniká v malém množství z primárního záření odrazem od olověné desky kazety
 • v případě, že nepoužijeme sekundární clonu při rentgenování objektu o tloušťce větší než 10cm, bude snímek nekontrastní a difuzně šedý, protože sekundární záření bude pronikat do rentgenovaného objektu, v něm se šířit chaoticky všemi směry a narážet na různě tvrdé tkáně a bude zpět dopadat na RTG film


V rentgenologii se používají dvě základní vyšetřovací metody :

 

 • SKIAGFAFIE – zhotovení RTG snímku
 • SKIASKOPIE – prosvěcování na prohlížecí štít – permanentní rentgenování - monitor


SKIAGRAFIE : používáme RTG kazety úměrně velké RTG filmům

 

RTG filmy :

 

 • 13 x 18 cm
 • 18 x 24 cm
 • 24 x 30 cm
 • 30 x 40 cm

 

RTG kazety :

 

 • horní deska hliníková
 • spodní deska olověná – pohlcuje primární záření


do kazet se vkládají zesilovací fólie – jsou z kovů vzácných zemin, zvětšují ostrost, nutná opatrná manipulace – snadno se poškodí

 

ohnisková vzdálenost : vzdálenost RTG lampy od kazety 70 cm

 

Postup RTG :

 

 • nabít kazetu v temné komoře
 • sedovat zvíře, aby se nehýbalo
 • primární clonou vymezit primární svazek záření
 • světelný kříž směrovat na střed rentgenovaného objektu / na střed kazety /, zvíře položit na kazetu
 • nastavit kW- intenzitu a čas na ovládacím panelu
 • ochrana personálu – olověné zástěry, rukavice a nákrčníky / chrání štítnou žlázu /

 

temná komora : vyjmout RTG film z kazety, upevnit do rámečku / odpovídající rozměry /

 

 • vývojka – opt. teplota 18 stupňů, ponořit na 5 minut, následně
 • voda / destilovaná / 0,5 minuty, dále
 • ustalovač – 5 minut
 • voda –snímek opláchnout 0,5 min., pokud chceme archivovat - 30 minut
 • usušit, prohlédnout, popsat


kontrastní RTG : látky na bázi baru / skyabarum / nebo jodu – mají pozitivní kontrast – pohlcují více primárního RTG záření – dopadne jej minimum na RTG film a na snímku se vyjeví světlejší než ostatní tkáně / bíle, jako kosti /

 

Obrázky

 

 

Chirurgický pacient - zvíře po úraze


Kritický pacient – zvíře po úrazu musí být vyšetřen

 

 • rychle
 • cíleně
 • systematicky

 

Je třeba postupovat podle daného schématu jednotlivých orgánových soustav, abychom na nic nezapoměli a nic podstatného nepřehlédli .Většinou máme velmi málo času , takže klasický vyšetřovací postup jak jej známe ( Anamnesa, Nationale, Status presents , Status presents chirurgicus ) nemůžeme z důvodu z prodlení a ohrožení života pacienta aplikovat. Použijeme zkrácený vyšetřovací postup, který spočívá :

 

I . Anamnesa – rychlá, krátká , stručná . Údaje o průběhu a trvání poranění, o první laické pomoci a případně o použitých medikamentech, zvyšují vypovídací schopnost a hodnověrnost výsledků vyšetření. Ptáme se : Kdy, jak , kde, čím se to stalo a co bylo doposud s pacientem provedeno.

 

II . První vyšetření – Cílem tohoto vyšetření je v minutových intervalech klinickými metodami (adspekce,auskultace,palpace) rozpoznat :

 

 • Je li pacient a jeho vitální funkce v přímém ohrožení života.
 • Je li okamžitě nutné speciální ošetření pro záchranu života ( operace )
 • Jestli z důvodů vážných ireparabilních poranění, po domluvě s majitelem nebude lepší zvíře utratit, protože záchrana života za jakoukoliv cenu a následná vysoce snížená kvalita života a trvalé poškození zvířete, bývá ve ve veterinární medicíně jen výjimečně považovaná za úspěch . V neposlední řadě je nutno s majitelem probrat i finanční hledisko.
 • Je li dostatek času a nehrozí nebezpečí z prodlení na důkladné celkové vyšetření pacienta.

 

Šok - je hemodynamická porucha, nedostatek kyslíku v krvi – hypoxémie s následným nedostatkem kyslíku ve tkáních – tkáňová ischémie – nedokrvení. V táních se snižuje metabolismus a hromadí se v nich kyselé metabolity. Kysličník uhličitý, kyselina, mléčná a máselná. V tkáních vzniká metabolická acidosa, která muže ireverzibilně - nevratně poškodit parenchymatosní orgány.

 

Kolaps - je oběhová nedostatečnost – insuficience, krátkodobá, která je způsobena vysokým tonem nervu vagu – parasympatiku. Vysoký tonus vagu způsobí bradykardii, cévní kolaps a tím snížení tlaku. Při kolapsu nevznikají ireverzibilní změny v parenchymatosních orgánech.

 

Společným klinickým projevem šoku a kolapsu je mdloba až bezvědomí ,ale klinicky je od sebe nelze rozlišit !!!

 

POSTUP OŠETŘENÍ

1. Dýchání a dýchací aparát

 

Po 3-5 minutách anoxie – nedostatek kyslíku v krvi a následně ve tkáních, je třeba vždy počítat s ireverzibilním poškozením CNS. A nejčastější příčinou úhynu akutních traumatických pacientů je poranění hrudníku a šok !

 

 • Zkontrolovat průchodnost dýchacích cest a zajistit respiraci. Odstranit zvratky,krevní sraženiny,hlen,cizí tělesa. Natáhnout zvířeti hlavu a vytáhnout jazyk.
 • Pokud jsou horní dýchací cesty ucpány otokem a nebo hematomem, provedeme buď intubaci endotracheální kanylou a nebo tracheotomii.
 • Zkontrolujeme hrudník – fraktury žeber, otevřený pneumotorax – zastavit pronikání vzduchu do hrudníku, suturou a nebo provizorně provést bandáž hrudníku neprodyšným materiálem a odsát z hrudníku vzduch a zabránit tak plícnímu kolapsu.


2. Oběhový systém

 

Posoudit stav naplněnosti cévního řečiště – CRT do 2 sec ! Prodloužené CRT nad 2 sec a bledé sliznice - anemické ( spojivka,bukální ,poševní, předkožka ) jsou v důsledku šoku, hypovolémie – cévní kolaps a snížené náplně cév, hypotenze – nízkého krevního tlaku a krvácení , buď vnějšího a nebo vnitřního. Obecně mají teplokrevné organismy 8 – 10 % krve z celkové hmotnosti. Pes 10 kg má tedy 800 – 1000 ml krve.

 

Krevní ztráty

 

 • Lehká do 10 % objemu krve. Organismus se s ní sám vyrovná
 • Střední 10 – 30% objemu krve. I s touto ztrátou je schopen se organismus ještě sám vyrovnat.
 • Těžká nad 30 % objemu krve. S touto ztrátou se již organismus sám, hrozí hemoragický šok a je nutná transfuse krve a nebo plasmy. Když nemáme tak,infuse nejlépe plasmaexpandéru, ( Hes 6% nebo Tenziton ) Tyto koloidní roztoky mají tu vlastnost, že zvětšují svůj objem o 1,5 – 1,8


při krevních ztrátách dochází k tachykardii, aby byl zachován minutový krevní objem - srdce musí zvýšit svou tepovou frekvenci, aby při menším množství krve v organismu za stejný čas přečerpalo stejné množství krve.

 

snažíme se stabilizovat cirkulaci a cévní systém a zastavit viditelné - vnější i případné vnitřní krvácení.

 

založíme venosní katétr ( v.cephalica antebrachii, v. saphena, v. jugularis ) a aplikujeme nejlépe krev ( při 1. transfusi není nutné zjišťovat u psů krevní skupiny ) v dávce 20 ml na 1 kg hmotnosti. Pokud nemáme tak směs plasma expandéru 5 ml a Ringer- laktátu 15 ml v celkové dávce 20 ml na 1 kg. Tuto úvodní infusi podat rychle iv v prvních 15 ti minutách. Pokud dojde k úpravě kardiovaskulárních funkcí pokračujeme pomalejší aplikací pouze roztokem Ringer – laktátu. Pokud ne opakujeme úvodní infusi směsi plasma expandéru a Ringer - laktátu opět rychle iv 20 ml na 1 kg za 15 minut. Je nezbytné neustále kontrolovat kardiovaskulární systém, protože nevíme jaká je krevní ztráta. Klinicky se orientujeme podle – CRT, barvy sliznic, pulsu, rektální teploty. Masivnější infuse nad možnosti kapacity cévního systému, může mít za následek zvýšení krevního tlaku, zvýšenou propustnost stěny cév o vznik edému v tkáních. Hlavně edému CNS, který by se klinicky projevil křečemi a edému plic, který by se klinicky projevil vlhkým kašlem.

 

zároveň při provádění infusní terapie a stabilizace kardiovaskulárního systému provádíme hemostasi – stavění krvácení. Jak vnějšího – většinou chirurgickými metodami ( peanem, ligaturou ) tak při nelepšícím se stavu oběhové soustavy, i přes vydatnou infusní terapii, musíme pátrat po možných příčinách a vnitřním krvácení. Provedeme punkci hrudníku a dutiny břišní, abychom buď vyloučili a nebo potvrdili krvácení do těchto dutin . V pozitivním případe je nutný okamžitý chirurgický zákrok v těchto dutinách se snahou zastavit vnitřní krvácení.

 

Srdeční slabost – při srdeční zástavě aplikujeme adrenalin iv, do průdušnice a nebo přímo do srdce v dávce 0,2 mg / kg.

 

Srdeční slabost - vzniká v důsledku

 

 • poruchy ventilace - zástava dýchaní
 • acidosy – nahromadění CO2 a kyselých metabolitů k.mléčné a máselné ve tkáních
 • šoku


Následky poruch ventilace se snažíme kompenzovat dostatečným přívodem kyslíku – nosní katétr – kyslíková maska. Tkáňovou acidosu se snažíme kompenzovat iv terapií roztokem Ringer-laktátu. Stabilizaci buněčných membrán a minimalizaci rozvoje příznaků šoku a tím i odvrácení vzniku nevratných změn v parenchymatosních orgánech můžeme částečně docílit iv aplikací kortokosteroidů - dexametazon v protišokové dávce 2 mg/kg, který přidáváme do infusních roztoků

 

k infusním roztokům můžeme v indikovaných případech přidávat i léčiva, která působí v procesu srážení krve a mohou omezit drobné kapilární a parenchymatosní krvácení – Pamba , Gumbix , Remestyp

 

3. Traumata CNS – mozek mícha

 

Neurologickým vyšetřením se snažíme lokalizovat postižení a stanovit rozsah změn. Před vyšetření neaplikujeme analgetika, aby vyšetření nebylo zkreslené.

 

neklidné psy lze zklidnit aplikací sedativ – Diazepam 0,5 – 1 mg / kg

 

při podezření na edém mozku, který ovšem klinicky neodlišíme od krvácení do mozku aplikujeme iv dexametazon v protiedémové dávce 2 – 4 mg / kg každých 8 hodin. K zabránění rozšíření edému lze aplikovat silné diuretiku – Manitol 20% v dávce 1 mg/kg to je 5 ml/ kg.

 

při podezření na poranění míchy a páteře imobilizujeme zvíře na rovné a tvrdé podložce

 

4. Ošetření větších ran a imobilizace fraktur

 

viz všeobecné zásady ošetřování ran

 

zabránění dalšímu poškozování měkkých tkaní – fixační obvazy

 

provizorní fixace zlomenin nad i pod místem lomu. Prevence vzniku z původně uzavřených zlomenin ve zlomeniny otevřené

 

prevence ranných infekcí. aplikace antibiotik místně i celkově

 

5. Stabilizace pacienta

 

zabezpečili jsme základní životní funkce a zvíře je mimo přímé ohrožení života

 

nyní je nutno stanovit diferenciální diagnosu, nutnost dalších vyšetření a prognosu

 

zahájení další terapie po domluvě s majitelem – u polytraumatického pacienta s nejistou prognosou muže velmi významnou roli hrát cena !

 

buď ponecháme zvíře ve vlastní péčí a doléčíme – operujeme a nebo není žádnou ostudou a ani profesní chybou po domluvě s majitelem transportovat zvíře na lépe profesně a diagnosticky vybavené pracoviště.

 

Hodně štěstí u maturity přeje MVDr. Ivan Popelka

 

Kastrace


Kastrací – rozumíme trvalé nebo dočasné zastavení, či přerušení činnosti pohlavních žláz.

 

Kastrace lze dosáhnout několika způsoby.

 

1. Chirurgicky

 

 • Krvavé metody, radikální – odstranění specifických pohlavních žláz. U samic, které doposud nerodily, respektive u nich neproběhla ještě žádná říje je postačující odstranění vaječníků – Ovariektomie, u samic u nichž proběhlo více pohlavních cyklů nebo už rodily je nutné odstranění i dělohy,jako prevence onkologických problému v budoucnosti - Ovariehysterektomie. U Samců - odstranění varlete i nadvarlete, podle toho protínáme li při kastraci nejsilnější volný obal varlete – Fascii spermatiku externu ( při sestupu varlete do šourku přes tříselný kanál varle před sebou protláčí všechny povázky, které mu stojí v cestě. FSE v šourku– je žlutá břišní povázka přiložená na svalovinu stěny břišní v místě tříselného kanálu. Viz nákres řez stěnou břišní a šourkem ) dělíme kastraci : 1. S pokrytým semenným provazcem - neprotínáme FSE 2. S odkrytým semenným provazcem – protínáme FSE
 • Nekrvavé metody – chirurgické nekrvavé metody se používají pouze u samců a jejich princip spočívá v přerušení přívodu krve do varlete a nadvarlete a nebo do celého šourku. Burdiczovy kleště – tímto způsobem lze kastrovat býky, berany a kozly. Za pomocí spaciálních kleští s mohutnými tupými čelistmi se se na dvou místech nad sebou rozdrtí semenný provazec. Následně dojde k nekrose a atrofii varlete a nadvarlete. Kastrační gumičky – pomocí kastračních gumiček kastrujeme mladé Beránky a kozlíky. Gumičky nasazujeme na celý šourek. následně dojde k jeho nekrose a odloučení. U těchto zvířat je aplikovat profylaktickou dávku protitetanového séra – Clotean.


Chirurgické metody kastrace, jsou metodami definitivními a dochází k celoživotní ztrátě schopnosti tvorby specifických pohlavních buněk a specifických pohlavních hormonu.To znamená ztrátě plodnosti. Kastrovaná zvířata mají sklon k obezitě. U samic v důsledku nedostatku estrogeních hormonů se muže vyskytovat nekvalitní srst a inkontinence.

 

2. Hormonálními prostředky

 

Hospodářská zvířata – dnes je hormonální kastrace u těch zvířat jejichž maso se se dostává do potravního řetězce zakázána. Dříve se tímto způsobem kastrovaly mladé prasničky. Aplikoval se depotně působící estrogen Agostilben. Následně byla vyblokovaná říje asi na 6 měsíců. V případě předčasných a nebo nutných porážek se maso takto ošetřených zvířat dostávalo do potravního řetězce.

 

Malá zvířata ( pes,kočka ) – Dnes se kastrace pomocí hormonálních prostředků široce využívá v praxi malých zvířat. Metoda je založena na aplikaci depotně působícího progesteronu ( Covinan, Depo-promone ) Tento hormon vylučovaný žlutým tělískem dlouhodobě při březosti ( hormon ochrany březosti ) navodí v organismu samice tahovou hladinu progesteronu jako by byla samice březí. Složitým neurohumorálním řídícím mechanismem zpětné vazby nedochází k tvorbě a vylučování folikulostimulačního hormonu v hypofýze a na vaječnících je tak zabráněno růstu,zrání a ovulaci folikulů. Přípravek se aplikuje podle hmotnosti zvířete v pravidelných 4 – 6 ti měsíčních intervalech. Dlouhodobá aplikace těchto depotních gestagenů, může mít negativní vliv na pankreatické buňky produkující insulin a být jednou z možných příčin vyvolávajících u takto ošetřovaných samic ve stáří diabetes. Proto je nutné průběžně sledovat glykémii.

 

Hormonální kastrace se nepoužívá u samců. Pouze u samic. Jsou to metody dočasné. To znamená, že po vysazení gestagenů , dojde zhruba za 6 měsíců k opětovnému nastartování pohlavního cyklu a k tvorbě specifických pohlavních hormonů a pohlavních buněk. Paušální používání těchto přípravků, hlavně v nevhodné fázi pohlavního cyklu muže vyvolat i vážné zdravotní problémy – pyometra. Samice mají i sklon k zvýšenému přijímání potravy a tím k obezitě.

 

3. Mechanické prostředky

 

Tato stará chovatelská metoda,která se dnes již nepoužívá se využívala u prasniček,tak zvané Brokování. Princip spočíval v zavedení broků v době říje do dělohy samice.Broky v děloze imitovaly plody a prostřednictvím řídicích zpětně vazebných neurohumorálních mechanismů dojde k vyblokování pohlavního cyklu. Na obdobném principu je založena antikoncepce u žen, která se hojně dnes využívá. Nitroděložní tělísko Dana.

 

KASTRAČNÍ INDIKACE


1. Hospodářské důvody

 

 • kastrací se mění temperament zvířat, jsou klidnější, línější a nemají sklon se toulat
 • lepší pracovní využití – hřebci
 • jednodušší a hlavně bezpečnější manipulace – voli využívaní na produkci sér
 • klidnější temperament – vyšší konverse živin,vyšší přírůstky, lepší jakost masa
 • vymizení samčího zápachu masa – kanec, beran, kozel


2. Chovatelské důvody

 

 • kastrace hřebců, zamezení nežádoucího připouštění. Připouštět mohu jen licentovaní hřebci
 • kastrace fen a koček – zamezení produkce nežádoucího potomstva, majitele samic je nutné upozornit na nežádoucí důsledky kastrace jako je změna kvality srsti, sklon k obezitě a možné inkontinenci.


3. Zdravotní důvody

 

Samice – klisna

 

 • folikulární ovariální cysty bývají projevem permanentní říje
 • nymfomanie- takové klisny jsou méně ovladatelné - snížené pracovní využiti.


Fena

 

 • ovariální cysty, jež mohou mít za následek Hyperestrogenismus projevující se symetrickými, nesvědivými alopeciemi na hýždích
 • syndrom cystické hyperplasie endometria - Pyometra
 • nádorovitá onemocnění pohlavních orgánů
 • jako preventivní zákrok nádorů mléčné žlázy ve stáří, kastrace před 1. říjí minimalizuje výskyt nádorů na 10 %. Kastrace po 1.říji minimalizuje tento výskyt na 30 %. Kastrace po 2. říji na 50 % . Kastrace po 3. říji , již žádný preventivní vliv na výskyt nádorů mléčné žlázy ve stáří

 

Kočka

 

 • Ovariální folikulární cysty - nymfomanie
 • nádorovitá onemocnění pohlavních orgánů
 • prevence nádorů mléčné žlázy

 

Samci

 

 • u všech obecně zánětlivé stavy varlete a nadvarlete, léčíme pouze plemenných a cenných jedinců z hlediska zachování plodnosti a genetického potenciálu
 • nádorovitá onemocnění varlete, nadvarlete a u malých zvířat prostaty

 

Psi

 

 • kryptorchismus – nádor Sertoliho buněk, které místo testosteronu začnou produkovat estrogen. Psům se zvětšuje předkožka, bradavky, mají nekvalitní srst a jedincům stejného pohlaví pachově připomínají Feny.
 • benigní a maligní hypertrofie prostaty
 • hemoragické intraprostatocké cysty

 

Kanci

 

 • kryptorchismus – odstranění zápachu masa a jatečně využití

 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY KASTRACE

 

Je třeba si uvědomit, že drtivé procento kastrací se provádí na zdravých hlavně hospodářských zvířatech a to hlavně z důvodů hospodářských a chovatelských a proto je nutno dodržovat určité obecné zásady, které by co nejvíce minimalizovaly postkastrační komplikace a tím i případné ztráty kastrovaných zvířat. 1. Nikdy nekastrujeme zvířata nemocná ( vyjma zdravotních důvodu ) infekční a invazivní onemocnění a dále zvířata zesláblá, vyhublá a kachektická . 2. Kastrujeme vždy obvyklou a nejvhodnější metodou pro daný druh a kategorii zvířat. 3. Při kastraci zvláště cenných jedinců (hřebci) je vhodné buď pojištění zvířete a nebo operatéra pojistkou na škody způsobené výkonem povolání. 4. Poučit majitele o možných postkastračních komplikacích 5. Hromadné kastrace ( selata ) je nutné kontrolovat zoohygienické podmínky ustájených vykastrovaných selat . 6. Před kastracemi neprovádět zvláště nečisté zákroky, jako punkce a incise abscesů, odstraňování zadržených lůžek u krav bez ochranných rukavic a podobně. 7. Před kastrací zvíře klinicky vyšetřit, hlavně dýchací a oběhovou soustavu a u hřebců rektálně velikost tříselného kanálu.

 

KASTRAČNÍ ANOMÁLIE U SAMCŮ

 

1. Kryptorchismus - označujeme tímto nedokončený sestup varlete do šourku, může být buď jednostranný a nebo oboustranný Podle toho, kde varle při svém sestupu uvízne hovoříme rozlišujeme Kryptorchismus na - abdominální - varle v dutině břišní - inqunální – varle uloženo v tříselném kanálu - subkutánní – varle uloženo na mediální ploše stehna Jednostranní kryptorchidi jsou plodní. Oboustranní jsou neplodní, ale hormonálně aktivní. 2. Triorchie - je stav, kdy náhodně při kastraci nalezneme buď v šourku 3 varlata anebo u vykastrovaného kance po porážce nalezneme třetí varle uložené nejčastěji abdominálně. Ve velkochovech tento stav většinou unikne pozornosti. V malochovu by takový jedinec mohl být odhalen podle způsobu mikce. Kastrát na rozdíl do hormonálně aktivního jedince ( břišní hormonálně aktivní varle ) nevysunuje při mikci penis z předkožky. 3. Hernia scrotalis – šourková kýla – Je stav, kdy tříselný kanál je příliš velký a z dutiny břišní proniká do cavum vaginale – šourková dutina nejčastěji tenké střevo. Většinou změnou polohy zvířete kýly sama zmizí. Takové jedince je třeba vždy kastrovat s pokrytým semenným provazcem a ligaturou semenného provazce a provést následně i suturu třísla. 4. Hydrokele - je stav který muže být zaměněn se šourkovou kýlou. Ale v cavum vaginale se nenachází střevo ale šourková dutina je vyplněna zmnoženou peritoneální tekutinou, nejčastěji exudátem, po prodělaném zánětu pobřišnice. Tříselný prstenec nebývá zvětšený. 5. Srůst tunik – nacházíme náhodně při kastraci.Varlata bývají výrazně zmenšené bud po prodělaném zánětu a nebo úrazu a volné obaly varlete jsou pevně přirostlé k tunika albuginea varlete. Což muže činit potíže při preparaci. Kastrovat vždy s pokrytým semenným provazcem.

 

Hodně štěstí u maturity přeje MVDr. Ivan Popelka

 

Anesteziologie - znecitlivění

 • Místní znecitlivění - chemické
  • Povrchové
  • Infiltrační – zvláštní forma - Nitrocévní
  • Svodné
   • Centrální svodné znecitlivění
    • Epidurální
    • Paravertebrální
   • Periferní svodné znecitlivění

 

 • Celkové znecitlivění
  • Celkové neúplné znecitlivění
   • Ataraxie
   • Analgesie
   • Ataralgesie
   • Hypnosa
   • Myorelaxace
  • Celkové úplné znecitlivění
   • Narkosa


Narkosa - podle způsobu podání narkotika

 

 • INHALAČNI
 • NEINHALAČNI - Enterální
  • per os
  • per rektum
  • Parenterální - injekční


Místní znecitlivění : Je dočasné, vratné potlačení citlivosti v určitém okrsku nebo části těla . Používáme ho k : - znecitlivění operačního pole - k diagnostickým účelům - k léčebným účelům

 

Jak lze dosáhnout místního znecitlivění :

 

 • Akupunkturou
 • Fyzikálními prostředky - Krátkodobé znecitlivění - Chladem. Ethylenchlorid - Kelén Tekutý led. Látka vysoce výbušná,těkavá , hořlavá, která se rychle odpařuje z povrchu a tím odnímá tkáním teplo.
 • Chemickými prostředky - Místními -Lokálními anestetiky – Vyvolávají dočasnou vratnou blokádu a ztrátu citlivosti a vodivosti příslušného nervu nebo nervové pleteně Prokain - veterinární prokain sofa 10%. Používají se koncentrace 0,25 - 10 % Trimecain - ve specialitě Mesocain spofa 0,5 – 4% koncentrace. Používá se v Koncentraci od 0,25 - do 2%. Je méně toxický než prokain , je 2x Účinnější a působí déle než prokain. V indikovaných případech přidáváme k lokálnímu anestetiku Adrenalin – snižuje toxicitu anestetika tím že způsobí periferní vasokonstrikci cév. To se pak pomaleji resorbuje , prodlužuje se tím jeho účinnost a operační rána i méně krvácí. Dávka je 0,5 ml Adrenalinu na 100 ml lokálního anestetika. Celková bezpečná dávka Prokainu je 5mg/1kg hmotnosti pacienta. 5 ml 1% Prokainu na 10 kg hmotnosti. Ve vodě rozpustná antibiotika PNC - STM – v případech pokud provádíme znecitlivění zánětem postižených tkání abychom zánět nerozvlékali do zdravé tkáně.


Způsoby místní chemické anestesie

 

 • 1. Povrchové znecitlivění – Anestetika nepronikají neporušenou kůži, takže tímto způsobem můžeme provést pouze znecitlivění otevřených ran, seros a sliznic. Ve veterinární praxi se používá k místnímu znecitlivění spojivky a třetího vička při jednoduchých zákrocích – Injekce pod spojivku, Folikulární zánět třetího vička. 2% Mesocain oční kapky.
 • 2. Infiltrační znecitlivění - Anestetikem se napouští tkáně v místě chirurgického zákroku- řezu, kde se dostane do přímého styku s nervovými zakončeními. Nesmí se aplikovat do cévy – nedošlo by k nástupu účinku - mohlo by dojít k Intoxikaci Používáme 0,25 – 2% Prokain a 0,25 – 1% Mesocain Nástup účinku je za 2 – 10 minut a doba trvání 20 – 30 minut. Výhodou je snadná proveditelnost a spolehlivost Nevýhodou je – prosáklé operační pole – místo řezu,které se muže déle hojit - nebezpečí intoxikace. Vysoká dávka a aplikace do cévy - v blízkosti infekce možnost rozvlečení zánětu ( PNC,STM ) - bolestivost při aplikaci do zánětem postižených tkání - Otok
 • Zvláštní formou infiltrační anestesie je anestesie - Nitrocévní ( tepna.žíla )
  • znecitlivění distálních častí končetin
  • na končetinu přiložíme škrtidlo a pod ním aplikujeme do cévy 5 – 10% Prokain
  • nástup účinku je okamžitý a trvá po dobu přiložení škrtidla max. 2 hodiny
  • bolestivé zákroky na kopytech koní a paznehtech skotu
 • 3. Svodné znecitlivění – Anestetikum se aplikuje k průběhu nervu nebo nervové pleteně nad místem předpokládaného zákroku. Anestesie nastoupí v té časti a nebo okrsku těla, kterou příslušný nerv inervuje. Centrální svodné znecitlivění – Paravertebrální - Epidurální Periferní svodné znecitlivění


Paravertebrální znecitlivění – Blokáda míšních nervů při jejich výstupu z páteřního kanálu. Používá se u skotu při unilaterálním znecitlivění stěny břišní a kraniálních čtvrtí vemene.

 

Laparotomie na stojícím zvířeti – císařský řez, dislokace slezu, rumenotomie

 

Epidurální znecitlivění – Blokáda míšních – spinálních nervů aplikací anestetika přímo do páteřního kanálu v místě mezi 1 – 2 ocasním obratlem. Používáme 1% prokain za přísných podmínek dodržení všech zásad asepse a antisepse Podle množství aplikovaného anestetika rozeznáváme epidurální anestesii

 

 • 1. Nízkou - do 30 ml 1% prokainu - můžeme ji použít u skotu a u koní. Nedochází k ulehnutí zvířete a jsou znecitlivěny následující části těla. Ohon, anus, rektum, vulva, vagína, kaudální část vemene a u samců šourek. Používáme ji při výhřezu pochvy a dělohy a při uzavření stydké štěrbiny Svorkami dle Flesse.
 • 2. Vysokou – do 80 ml 1% prokainu, kdy anestetikum nateče páteřním kanálem vysoko k hlavě až na přechod hrudní a bederní páteře. Zvíře většinou ulehne a mimo těch částí těla, jako u nízké epidurální anestézie je znecitlivěna bilaterálně celá stěna břišní a kraniální část vemene. Můžeme ji použít jen u skotu, u koní se mohou v důsledku zvýšení mozkomíšního tlaku vyskytnout křeče. Používáme ji při zákrocích na ležícím zvířeti v kombinací se sedativy a infiltrační lokální anestesii – císařský řez, laparotomie, výhřez dělohy.
 • Periferní svodné znecitlivění – aplikace lokálního anestetika k průběhu nervu. Používáme ho při znecitlivění hlavových nervů, při odrhování dospělého skotu – rámus cornualis nervi zygomatici. A při diagnostickém znecitlivění končetinových nervů u koní. – diagnostika kulhání. Používáme 2 – 5% prokain nebo 2% mesocain. Nástup účinku je do 15 minut a analgesie přetrvává do 60 minut.

 

CELKOVÉ ZNECITLIVĚNÍ

 

Narkosa – je navození reversibilního – vratného stavu, který je charakteristický dočasnou úplnou či neúplnou ztrátou vědomí, citlivosti, povrchových, svalových a šlachových reflexů při současném zachování základních vitálních funkcí. Srdeční činnost, dýchání, tvorba a vylučování moči.

 

Narkosa má 4. stadia – jednotlivá stadia na sebe plynule a pozvolna navazují a není mezi nimi přesná časová dělící čára.

 

 • 1. Stadium usínání – analgetické – je zhruba časově vymezeno od počátku podávání narkotika do ztráty vědomí. Je to stadium velice krátké.
 • 2. Stadium opojení – excitační – navazuje na 1.stadium tj. od ztráty vědomí do nástupu automatického dýchaní. U některých narkotik ( Thiopental ) se na počátku podávání může vyskytnout tzv. apnoická pauza. Neměla by být delší jak 1 minutu.V tomto stadiu je zvíře velmi vnímavé k vnějším rušivým podnětům ( hluk, světlo ) a proto je nutné toto stadium co nejrychleji překonat a přejít do stadia č. 3
 • 3. Stadium toleranční – chirurgické anestesie – je ohraničeno od nástupu automatického dýchání až po zástavu dechu z předávkování. Toto stadium má 4 stupně 1.stupeň - Povrchová narkosa - hluboké pravidelné dýchaní a reflexy svalový tonus jsou zachovány. 2.stupeň - Hlubší narkosa – ještě hluboké a pravidelné dýchaní, postupně však začínají vyhasínat reflexy a uvolňuje se svalový tonus 3.stupeň - Hluboká narkosa – dýchaní je povrchové, ale ještě dostačující vymizí reflexy a svalový tonus. Toto je optimální stadium celkové anestesie k provádění operačních zákroků. 4.stupeň – je to už velice neznatelný přechod k život ohrožujícímu 4. stadiu
 • 4. Stadium – paralytické – zástava základních vitálních funkcí. Vyřazení řídících center v prodloužené a smrt z předávkování.


Klinická kontrola hloubky anestesie – řídíme se podle hloubky a pravidelnosti dýchaní. Nejdříve vyhasíná reflex palpebrální – víčkový, potom reflex corneální – - rohovkový. Pak se dostaví uvolnění svalového napětí. Ve 3. stupni 3. stadia anestesie musí být pupila – zornice tonizována a být ve stavu částečné midriázy !!!

 

LÁTKY POUŹÍVANÉ V CELKOVÉ ANNESTESII

 • Sedativa – Neuroleptika, Ataraktika
 • Analgetika
 • Hypnotika
 • Narkotika
 • Parasympatikolytika
 • Myorelaxantia


Sedativa – Neuroleptika – Ataraktika

 

Mají tlumivý účinek na CNS a ovliňují vegetativní funkce.

 

Použití:

 

 • Sedace zvířat při – vyšetřování
  • nebolestivých zákrocích
  • transportu
 • Potencování účinku Analgetik, Narkotik a Hypnotik
  • Xylaxin – Xylazin,Rometar, Rompun, Sedazin
  • Medetomidin – Domitor, Cepetor
  • Azaperon – Stresnil
  • Diazepam – Diazepam, Apaurin, Valium
  • Acepromazin – Sedalin

 

Analgetika

 

Snižují – Hypoalgesie až vylučují-Analgesie – pocit vnímání bolesti.

 

Stav navozený podáním směsi sedativ a analgetik se nazývá Ataralgesie – Je charakteristický zklidněním zvířete a snížením vnímání bolestí až úplným nevnímáním bolesti.

 

 • Ketamin – Narkamon, Ketalar, Ketaset, Kalypsol, Narketan
 • Morfin .- Morfium
 • Butorfanol – Torbugesic, Butomidor


Hypnotika

 

Navozují stav podobný fyziologickému spánku

 

 • Chloralhydrát
 • Metomidát – Hypnodyl


Narkotika

 

Navozují stav pravé narkosy.

 

 • A – Inhalační – pacient vdechuje plyn a nebo páry odpařované narkotizační tekutiny.
  • Kysličník dusný N2O – rajský plyn
  • Ether – Ether pro narkosi
  • Halotan - Anecotan
 • B – Neinhalační
  • Barbiturátová
   • Thiopenthal – krátce působící 20 minut
   • Penthobarbital – působí 60 – 120 min
  • Nebarbiturátová - Propofol - Diprivan


Parasympatikolytika

 

Atropin – mají v anesteziologi zvláštní postavení,používají se jako premedikace před vlastním podávanim „ uspávacích prostředků „ a mají tlumivý účinek na nervus vagus – parasympatikus.

 

 • tlumí sekreci slin a potních žlaz
 • snižují sekreci bronchiálniho hlenu
 • zabraňují laryngospasmu – sevření hrtanu
 • zabraňují zástavě srdce a arytmiím

 

Myorelaxantia

 

Jsou látky, které dočasně snižují svalový tonus a nebo mohou vyvolat až neschopnost svalové kontrakce.

 

 • Periferní – Sukcinilcholinjodid – místem jeho účinku je nervosvalová ploténka, ve které dochází k přenosu nervových vzruchů na svalové vlákno. Přenos vzruchů se děje za pomocí chemického mediatoru – Acetylcholin. Sukcinil podaný IV v dávce 0,2 mg/kg – 100 mg na koně o váze 500kg na sebe naváže vratnou chemickou vazbou veškerý acetylcholin v příčně pruhovaných svalach, a tím dojde k nemožnosti přenosu vzruchů a k nemožnosti svalové kontrakce. Zvíře je při plném vědomí, cítí bolest, ale nemůže se pohnout – medikamentosní položení koně. Pozor na předávkování,nebezpečí udušení při plném vědomí tím, že že dojde k paralýze i dýchacích svalů mezižeberních a bránice.
 • Centrální – blokují přenos vzruchů v nervových synapsích v mozkovém kmeni a míše - Gvajacuran


Hodně štěstí u maturity přeje MVDr. Ivan Popelka

 

 

Copyright © 2016. Veterinární ordinace na Bajdě - Kroměříž .All Rights Reserved.

Designed and made by WEBKROM.