Maturitní okruhy
kastrace

Kastrace

Kastrací – rozumíme trvalé nebo dočasné zastavení, či přerušení činnosti pohlavních žláz.

Kastrace lze dosáhnout několika způsoby.

1. Chirurgicky

 • Krvavé metody, radikální – odstranění specifických pohlavních žláz. U samic, které doposud nerodily, respektive u nich neproběhla ještě žádná říje je postačující odstranění vaječníků – Ovariektomie, u samic u nichž proběhlo více pohlavních cyklů nebo už rodily je nutné odstranění i dělohy,jako prevence onkologických problému v budoucnosti – Ovariehysterektomie. U Samců – odstranění varlete i nadvarlete, podle toho protínáme li při kastraci nejsilnější volný obal varlete – Fascii spermatiku externu ( při sestupu varlete do šourku přes tříselný kanál varle před sebou protláčí všechny povázky, které mu stojí v cestě. FSE v šourku– je žlutá břišní povázka přiložená na svalovinu stěny břišní v místě tříselného kanálu. Viz nákres řez stěnou břišní a šourkem ) dělíme kastraci : 1. S pokrytým semenným provazcem – neprotínáme FSE 2. S odkrytým semenným provazcem – protínáme FSE
 • Nekrvavé metody – chirurgické nekrvavé metody se používají pouze u samců a jejich princip spočívá v přerušení přívodu krve do varlete a nadvarlete a nebo do celého šourku. Burdiczovy kleště – tímto způsobem lze kastrovat býky, berany a kozly. Za pomocí spaciálních kleští s mohutnými tupými čelistmi se se na dvou místech nad sebou rozdrtí semenný provazec. Následně dojde k nekrose a atrofii varlete a nadvarlete. Kastrační gumičky – pomocí kastračních gumiček kastrujeme mladé Beránky a kozlíky. Gumičky nasazujeme na celý šourek. následně dojde k jeho nekrose a odloučení. U těchto zvířat je aplikovat profylaktickou dávku protitetanového séra – Clotean.

Chirurgické metody kastrace, jsou metodami definitivními a dochází k celoživotní ztrátě schopnosti tvorby specifických pohlavních buněk a specifických pohlavních hormonu.To znamená ztrátě plodnosti. Kastrovaná zvířata mají sklon k obezitě. U samic v důsledku nedostatku estrogeních hormonů se muže vyskytovat nekvalitní srst a inkontinence.

2. Hormonálními prostředky

Hospodářská zvířata – dnes je hormonální kastrace u těch zvířat jejichž maso se se dostává do potravního řetězce zakázána. Dříve se tímto způsobem kastrovaly mladé prasničky. Aplikoval se depotně působící estrogen Agostilben. Následně byla vyblokovaná říje asi na 6 měsíců. V případě předčasných a nebo nutných porážek se maso takto ošetřených zvířat dostávalo do potravního řetězce.

Malá zvířata ( pes,kočka ) – Dnes se kastrace pomocí hormonálních prostředků široce využívá v praxi malých zvířat. Metoda je založena na aplikaci depotně působícího progesteronu ( Covinan, Depo-promone ) Tento hormon vylučovaný žlutým tělískem dlouhodobě při březosti ( hormon ochrany březosti ) navodí v organismu samice tahovou hladinu progesteronu jako by byla samice březí. Složitým neurohumorálním řídícím mechanismem zpětné vazby nedochází k tvorbě a vylučování folikulostimulačního hormonu v hypofýze a na vaječnících je tak zabráněno růstu,zrání a ovulaci folikulů. Přípravek se aplikuje podle hmotnosti zvířete v pravidelných 4 – 6 ti měsíčních intervalech. Dlouhodobá aplikace těchto depotních gestagenů, může mít negativní vliv na pankreatické buňky produkující insulin a být jednou z možných příčin vyvolávajících u takto ošetřovaných samic ve stáří diabetes. Proto je nutné průběžně sledovat glykémii.

Hormonální kastrace se nepoužívá u samců. Pouze u samic. Jsou to metody dočasné. To znamená, že po vysazení gestagenů , dojde zhruba za 6 měsíců k opětovnému nastartování pohlavního cyklu a k tvorbě specifických pohlavních hormonů a pohlavních buněk. Paušální používání těchto přípravků, hlavně v nevhodné fázi pohlavního cyklu muže vyvolat i vážné zdravotní problémy – pyometra. Samice mají i sklon k zvýšenému přijímání potravy a tím k obezitě.

3. Mechanické prostředky

Tato stará chovatelská metoda,která se dnes již nepoužívá se využívala u prasniček,tak zvané Brokování. Princip spočíval v zavedení broků v době říje do dělohy samice.Broky v děloze imitovaly plody a prostřednictvím řídicích zpětně vazebných neurohumorálních mechanismů dojde k vyblokování pohlavního cyklu. Na obdobném principu je založena antikoncepce u žen, která se hojně dnes využívá. Nitroděložní tělísko Dana.

KASTRAČNÍ INDIKACE


1. Hospodářské důvody

 • kastrací se mění temperament zvířat, jsou klidnější, línější a nemají sklon se toulat
 • lepší pracovní využití – hřebci
 • jednodušší a hlavně bezpečnější manipulace – voli využívaní na produkci sér
 • klidnější temperament – vyšší konverse živin,vyšší přírůstky, lepší jakost masa
 • vymizení samčího zápachu masa – kanec, beran, kozel

2. Chovatelské důvody

 • kastrace hřebců, zamezení nežádoucího připouštění. Připouštět mohu jen licentovaní hřebci
 • kastrace fen a koček – zamezení produkce nežádoucího potomstva, majitele samic je nutné upozornit na nežádoucí důsledky kastrace jako je změna kvality srsti, sklon k obezitě a možné inkontinenci.

3. Zdravotní důvody

Samice – klisna
 • folikulární ovariální cysty bývají projevem permanentní říje
 • nymfomanie- takové klisny jsou méně ovladatelné – snížené pracovní využiti.
Fena
 • ovariální cysty, jež mohou mít za následek Hyperestrogenismus projevující se symetrickými, nesvědivými alopeciemi na hýždích
 • syndrom cystické hyperplasie endometria – Pyometra
 • nádorovitá onemocnění pohlavních orgánů
 • jako preventivní zákrok nádorů mléčné žlázy ve stáří, kastrace před 1. říjí minimalizuje výskyt nádorů na 10 %. Kastrace po 1.říji minimalizuje tento výskyt na 30 %. Kastrace po 2. říji na 50 % . Kastrace po 3. říji , již žádný preventivní vliv na výskyt nádorů mléčné žlázy ve stáří
Kočka
 • Ovariální folikulární cysty – nymfomanie
 • nádorovitá onemocnění pohlavních orgánů
 • prevence nádorů mléčné žlázy
Samci
 • u všech obecně zánětlivé stavy varlete a nadvarlete, léčíme pouze plemenných a cenných jedinců z hlediska zachování plodnosti a genetického potenciálu
 • nádorovitá onemocnění varlete, nadvarlete a u malých zvířat prostaty
Psi
 • kryptorchismus – nádor Sertoliho buněk, které místo testosteronu začnou produkovat estrogen. Psům se zvětšuje předkožka, bradavky, mají nekvalitní srst a jedincům stejného pohlaví pachově připomínají Feny.
 • benigní a maligní hypertrofie prostaty
 • hemoragické intraprostatocké cysty
Kanci
 • kryptorchismus – odstranění zápachu masa a jatečně využití

VŠEOBECNÉ ZÁSADY KASTRACE

Je třeba si uvědomit, že drtivé procento kastrací se provádí na zdravých hlavně hospodářských zvířatech a to hlavně z důvodů hospodářských a chovatelských a proto je nutno dodržovat určité obecné zásady, které by co nejvíce minimalizovaly postkastrační komplikace a tím i případné ztráty kastrovaných zvířat.

 1. Nikdy nekastrujeme zvířata nemocná ( vyjma zdravotních důvodu ) infekční a invazivní onemocnění a dále zvířata zesláblá, vyhublá a kachektická .
 2. Kastrujeme vždy obvyklou a nejvhodnější metodou pro daný druh a kategorii zvířat.
 3. Při kastraci zvláště cenných jedinců (hřebci) je vhodné buď pojištění zvířete a nebo operatéra pojistkou na škody způsobené výkonem povolání.
 4. Poučit majitele o možných postkastračních komplikacích
 5. Hromadné kastrace ( selata ) je nutné kontrolovat zoohygienické podmínky ustájených vykastrovaných selat .
 6. Před kastracemi neprovádět zvláště nečisté zákroky, jako punkce a incise abscesů, odstraňování zadržených lůžek u krav bez ochranných rukavic a podobně.
 7. Před kastrací zvíře klinicky vyšetřit, hlavně dýchací a oběhovou soustavu a u hřebců rektálně velikost tříselného kanálu.

KASTRAČNÍ ANOMÁLIE U SAMCŮ

 1. Kryptorchismus – označujeme tímto nedokončený sestup varlete do šourku, může být buď jednostranný a nebo oboustranný Podle toho, kde varle při svém sestupu uvízne hovoříme rozlišujeme Kryptorchismus na – abdominální – varle v dutině břišní – inqunální – varle uloženo v tříselném kanálu – subkutánní – varle uloženo na mediální ploše stehna Jednostranní kryptorchidi jsou plodní. Oboustranní jsou neplodní, ale hormonálně aktivní.
 2. Triorchie – je stav, kdy náhodně při kastraci nalezneme buď v šourku 3 varlata anebo u vykastrovaného kance po porážce nalezneme třetí varle uložené nejčastěji abdominálně. Ve velkochovech tento stav většinou unikne pozornosti. V malochovu by takový jedinec mohl být odhalen podle způsobu mikce. Kastrát na rozdíl do hormonálně aktivního jedince ( břišní hormonálně aktivní varle ) nevysunuje při mikci penis z předkožky.
 3. Hernia scrotalis – šourková kýla – Je stav, kdy tříselný kanál je příliš velký a z dutiny břišní proniká do cavum vaginale – šourková dutina nejčastěji tenké střevo. Většinou změnou polohy zvířete kýly sama zmizí. Takové jedince je třeba vždy kastrovat s pokrytým semenným provazcem a ligaturou semenného provazce a provést následně i suturu třísla.
 4. Hydrokele – je stav který muže být zaměněn se šourkovou kýlou. Ale v cavum vaginale se nenachází střevo ale šourková dutina je vyplněna zmnoženou peritoneální tekutinou, nejčastěji exudátem, po prodělaném zánětu pobřišnice. Tříselný prstenec nebývá zvětšený.
 5. Srůst tunik – nacházíme náhodně při kastraci.Varlata bývají výrazně zmenšené bud po prodělaném zánětu a nebo úrazu a volné obaly varlete jsou pevně přirostlé k tunika albuginea varlete. Což muže činit potíže při preparaci. Kastrovat vždy s pokrytým semenným provazcem.

Hodně štěstí u maturity přeje MVDr. Ivan Popelka

Copyright © 2018. Veterinární ordinace na Bajdě – Kroměříž .
Vytvořeno s ❤ WEBKROM.