Maturitní okruhy
technika šití

Technika šití

ŠITÍ /sutura/ význam :

 • přiblížení a spojení okrajů rány tak, aby došlo k jejich zhojení
 • uzavření perforovaných tělních dutin a zamezení výhřezu orgánů
 • zúžení přirozených tělních otvorů jako zábrana výhřezu
 • přerušení krvácení při porušení větších cév

šicí nástroje:

1. Chirurgické jehly – různé velikost

 • dle tvaru – zakřivené, polozakřivené
 • dle průřezu
 • atraumatické / okrouhlý průřez /- k šití žaludku, střev, šlach, svalů
 • traumatické /trojúhelníkovitý průřez, ostré / – k šití kůže, podkoží
 • dle typu ouška – s jednoduchým nebo patentním / lepší navlékání /
 • velikost jehly volíme dle typu šicího materiálu, jeho síly a druhu operované tkáně

2. Jehelce – umožňují pevné uchopení a fixaci jehly a přesné směřování sutury, používáme většinou jehelce s patentním uzávěrem a pérkem /autofix/

3. chirurgické pinzety – k uchopení okrajů operační rány, tam, kde nechceme tkáň poranit použijeme anatomickou

 

šicí materiál:

 • 1. resorbovatelný / vstřebatelný / – CATGUT – připravuje se z tenkých střev malých přežvýkavců, SERAFIT, VICRYL, PDS, ChIRLAC…, fixuje okraje rány po dobu potřebnou ke zhojení a poté se vstřebá, používá se k šití vnitřních orgánů, pobřišnice, svaloviny, podkoží
 • 2. neresorbovatelný / nevstřebatelný / – SILON /polyamidové vlákno/, HEDVÁBÍ /menší pevnost, lepší snášenlivost, NEREZOVÉ DRÁTY, KOVOVÉ SVORKY.., používá se k šití kůže / s vyjímáním stehů za 10-14 dní dle velikosti rány / nebo vnitřních orgánů / vazivově se opouzdří, tam, kde chceme dosáhnout dlouhodobé fixace, např. žaludek při torzi /

 

požadavky na šicí materiál:

 • sterilita
 • tkáňová snášenlivost
 • dobrá vstřebatelnost
 • pevnost při zachování elasticity

balení šicího materiálu:

 • ve skleněných lahvích s propichovacím víčkem
 • v plastikových lahvičkách
 • v sáčcích a plastikových pouzdrech / k jednorázovému použití, někdy i s jehlou /

Všeobecné zásady šití:

 • jehlu vést kolmo přes tkáň / nejmenší odpor 
 • šetřit tkáň
 • místa vpichu stejně daleko od okrajů rány i od sebe
 • steh příliš neutahovat, aby nezpůsobil odkrvení nebo prořezání tkáně, ani nenechat příliš volný, aby nepovolil
 • steh zakládat kolmo na okraj rány
 • nenechat volné dutiny, kde se zadržuje raný sekret
 • nešít při hnisavých, hnilobných a nekrotických procesech
 • přísně dodržovat pravidla asepse a antisepse při šití / hygiena a sterilita 
 • nerovné nebo nekrotické okraje rány zarovnat skalpelem nebo nůžkami

Typy stehů:

Steh musí vytvářet ranový hřeben přiložením tkání stejného typu na sebe / podkoží na podkoží, u vnitřních orgánů seróza na serózu / jako předpoklad zhojení tkání.

 • uzlíčkový –samostatně zauzlený každý steh
 • U-steh – vytváří ranový hřeben, začneme jako uzlíčkový, ale vracíme se zpátky z druhé strany vedle místa prvního vpichu a uzlujeme po straně
 • horizontální
 • vertikální
 • pokračovací – k rychlému sešití vnitřních vrstev / pobřišnice, svalovina, podkoží /, méně spolehlivý, nepoužívá se na kůži !
 • matracový / pokračovací U-steh / – vydrží větší tah
 • cirkulární – k dočasnému uzavření přirozených tělních otvorů, dole ukončen mašličkou a lze jej podle potřeby uvolnit / výhřez konečníku /
 • odlehčovací – podkládáme gumovými trubičkami nebo válečky z buničité vaty, mezi ně klademe stehy uzlíčkové / v místě většího tahu /
 • křížový – vracíme se křížem přes ránu zpět
 • lembert – u drůbeže se k sutuře kůže používají Michelovy svorky

Způsoby šití jednotlivých tkání:

 • 1. sutura kůže
 • sešíváme okraje rány rovnoměrně k sobě – podkoží na podkoží
 • používáme traumatické jehly dle síly kůže
 • okraj rány zvedneme chirurgickou pinzetou proti jehle a pronikneme všemi vrstvami kůže a na opačné straně stejně směrem ven
 • každý steh uzlíme zvlášť tak, aby okraje k sobě pevně přilehly a vytvořily ranový hřeben
 • snažíme se, aby uzlíky byly po straně ranového hřebene
 • po zauzlení kryjeme povrch rány plastickým obvazem / Acutol, Aluminium, Novikov aj. /
 • chránit též obvazem, průbanem / elastická punčocha k fixaci obvazu / – zajištění proti vykousání stehů
 • při potřebě zvýšené pevnosti šijeme kůži U-stehem, matracovým nebo odlehčovacím stehem
 • stehy odstraňujeme za 8 – 10 dní, kontrolujeme vytvoření jizvy
 • jako šicí materiál používáme hedvábí nebo silon
 • 2. sutura svaloviny, podkoží, pobřišnice
 • pokračovacím nebo uzlíčkovým stehem, vstřebatelným materiálem, při větším tahu silonem
 • 3. sutura střev, žaludku, dělohy a dalších vnitřních dutých orgánů
 • atraumatickými jehlami,vstřebatelným materiálem ve 2 – 3 etážích – seróza musí přiléhat na serózu
 • a/ dle Lemberta / nejpoužívanější / – jehla pronoká přes serózu a svalovou vrstvu dále od okraje rány a vyúsťuje asi 5 mm od něj serózou ven. Na druhé straně provedeme vpich opačným postupem a zauzlujeme nebo steh prodloužíme na způsob pokračovacího stehu.
 • b/ dle Czernyho – 5-7 mm od okraje přes svalovou vrstvu
 • c/ dle Amana – steh vedeme paralelně s ranou a navracíme se vždy na protější stranu zpět křížem na úroveň původního vpichu. Nad ním šijeme 2. etáž dle Lemberta

Uzlování: způsob zakončení stehu

 • účelem je zajistit pevnost po dobu hojení rány
 • uzlujeme rukou nebo přes jehelec
 • provedeme minimálně 2, někdy i více uzlů nad sebou

typy uzlů:

 • jednoduchý – ne příliš pevný, 1x přetočené vlákno
 • ambulantní / námořnický / – dva jednoduché uzly nad sebou, druhý směřuje opačně
 • pravý chirurgický – první uzel 2x přetočíme a druhý jako při ambulantním
 • babský / ženský / – dva jednotlivé uzly nad sebou stejným směrem – nedostatečně pevný
 • kastrační / lodní / – pro šití semenného provazce

uzlování rukou obě vlákna napneme přes malík do dlaně a zachytíme mezi palec a ukazovák, jedno vlákno podvlékneme prostředníkem tou rukou, na kterou stranu uzlujeme

uzlování přes jehelec utvoříme dvojitou otáčku delším koncem vlákna přes čelist jehelce, zachytíme kratší konec čelistmi a provlékneme vzniklým okem, stejně pokračujeme na druhou stranu

navlékání : jehlu zafixujeme mezi čelisti jehelce asi v jedné třetině její délky a jehelec uchopíme do pravé ruky. Vlákno vedeme přes jeho čelist na druhou stranu k oušku jehly, opřeme jehelec a napneme vlákno o bříško palce levé ruky. Zaklapneme je do zámku ouška jehly a odstřihneme vlákno potřebné délky. Při navlékání je třeba povytáhnout a odstřihnout asi 5 cm nesterilního vlákna. Jeden konec navléknutého vlákna necháme kratší asi o polovinu a delší konec přidržujeme při šití k rukojeti jehelce.

Druhy chirurgických uzlů:

 • 1. ambulantní
 • 2. pravý chirurgický
 • 3. babský

Copyright © 2018. Veterinární ordinace na Bajdě – Kroměříž .
Vytvořeno s ❤ WEBKROM.