Maturitní okruhy
rentgenologie

Náležitosti pro DKK

 • vždy RTG film 30 x 40 cm
 • vždy s rastrem
 • zvíře musí být vždy plně sedované, aby se uvolnilo svalstvo
 • uloží se do speciální „kolébky“
 • stehenní kosti rovnoběžně, čéšky ve středu
 • otvory v pánvi stejně velké, stejná tloušťka pánevních kostí
 • na kazetu označit olověnýmy písmeny
 1. zkratku plemene /např. DOBR, BSP../
 2. tetovací číslo
 3. pravou končetinu DX
 4. položit k pravé stehenní kosti na kazetu


Po vyvolání snímek označit vpravo nahoře :

 1. datum RTG
 2. datum narození zvířete
 3. pohlaví, jméno
 4. chovná stanice
 5. adresa majitele
 6. razítko veterináře

vypsat protokol „Potvrzení o RTG vyšetření na DKK“ ve čtyřech kopiích a zaslat posuzovateli DKK příslušného plemene

RENTGENOLOGIE

Zdrojem RTG záření je RTG LAMPA, která se skládá ze spirálovité katody a kovové plochy – anody.

 • Anoda i katoda jsou z wolfranu / má vysoký bod tání /
 • Účinkem el. Proudu se rozžhaví spirálovitá katoda /1000-2300 stupňů/, která uvolňuje elektrony. Ty proudí směrem k anodě
 • Elektrony na anodu dopadají velkou rychlostí, zde se prudce zbrzdí a jejich kinetická /pohybová / energie se přemění z 99 % na teplo, a jen několik promile ze zbylého 1% se přemění na na RTG záření
 • Plocha na anodě, na kterou dopadají elektrony a na které vzniká RTG záření se nazývá ohnisko
 • Čím menší je ohnisko, tím lépe „kreslí“ , tím jsou ostřejší RTG snímky. Na anodě vzniká vysoká teplota,proto je třeba chlazení
 • Rentgenka je uložena v krytu – olejová lázeň – chlazení
 • Potřebné záření je propouštěno okénkem v krytu rentgenky
 • V okénku je primární clona – vymezuje plochu expozice – přesné vyclonění primárního svazku záření
 • Sekundární clona – LYSHOLMOVA –„rastr“– používáme při rentgenování objektů o tloušťce víc jak 10 cm. V sekundární cloně jsou od středu šikmo uloženy olověné lamely, počet těchto lamel je odvislý od ohniskové vzdálenosti / např. u rastru pro ohniskovou vzdálenost 100cm, je jich 36 na 1cm délky /


Význam s.c. :

 • 1. zlomí – zkolmí kuželovitě se šířící paprsek primárního RTG záření tak, aby dopadl na RTG kazetu s filmem kolmo
 • 2. zamezí zpětnému prostoupení sekundárního RTG záření, které vzniká v malém množství z primárního záření odrazem od olověné desky kazety
 • v případě, že nepoužijeme sekundární clonu při rentgenování objektu o tloušťce větší než 10cm, bude snímek nekontrastní a difuzně šedý, protože sekundární záření bude pronikat do rentgenovaného objektu, v něm se šířit chaoticky všemi směry a narážet na různě tvrdé tkáně a bude zpět dopadat na RTG film

V rentgenologii se používají dvě základní vyšetřovací metody :

 • SKIAGFAFIE – zhotovení RTG snímku
 • SKIASKOPIE – prosvěcování na prohlížecí štít – permanentní rentgenování – monitor

SKIAGRAFIE : používáme RTG kazety úměrně velké RTG filmům

RTG filmy :

 • 13 x 18 cm
 • 18 x 24 cm
 • 24 x 30 cm
 • 30 x 40 cm

RTG kazety :

 • horní deska hliníková
 • spodní deska olověná – pohlcuje primární záření

do kazet se vkládají zesilovací fólie – jsou z kovů vzácných zemin, zvětšují ostrost, nutná opatrná manipulace – snadno se poškodí

ohnisková vzdálenost : vzdálenost RTG lampy od kazety 70 cm

Postup RTG :

 • nabít kazetu v temné komoře
 • sedovat zvíře, aby se nehýbalo
 • primární clonou vymezit primární svazek záření
 • světelný kříž směrovat na střed rentgenovaného objektu / na střed kazety /, zvíře položit na kazetu
 • nastavit kW- intenzitu a čas na ovládacím panelu
 • ochrana personálu – olověné zástěry, rukavice a nákrčníky / chrání štítnou žlázu /

temná komora : vyjmout RTG film z kazety, upevnit do rámečku / odpovídající rozměry /

 • vývojka – opt. teplota 18 stupňů, ponořit na 5 minut, následně
 • voda / destilovaná / 0,5 minuty, dále
 • ustalovač – 5 minut
 • voda –snímek opláchnout 0,5 min., pokud chceme archivovat – 30 minut
 • usušit, prohlédnout, popsat


kontrastní RTG : látky na bázi baru / skyabarum / nebo jodu – mají pozitivní kontrast – pohlcují více primárního RTG záření – dopadne jej minimum na RTG film a na snímku se vyjeví světlejší než ostatní tkáně / bíle, jako kosti /

Copyright © 2018. Veterinární ordinace na Bajdě – Kroměříž .
Vytvořeno s ❤ WEBKROM.